Diverse

Professionell översättare vid affärer utomlands

Vi lever numera i en värld som är långt mer internationaliserad än vad som tidigare varit fallet. Denna internationalisering ställer en hel del nya krav på oss som lever i den världen. Internationaliseringen innebär nämligen att vi gör fler och fler affärer över gränserna och den innebär också att vi har fler och fler ärenden över gränserna. För att klara av dessa affärer och ärenden behöver vi ofta hjälp av en auktoriserad översättare.

Lås oss förklara vad vi menar nedan, vilka affärer och ärenden det kan handla om.

I vilka situationer kan en översättare behövas

Det finns en mängd olika situationer då en auktoriserad översättare kan behövas när vi har affärer eller ärenden utomlands. Det är nämligen så att så fort det handlar om någonting som innehåller avtal eller krav på formaliteter så är det ofta en auktoriserad översättare som behövs snarare än någon som bara kan språken det är fråga om. Auktoriserade översättare har sin auktorisation från Kammarkollegiet och det ger dem en officiell status som gör att den utländska motparten vet att det är någon som är seriös som gjort översättningen.

Dessa situationer kan till exempel vara transkription av betyg eller referenser inför en ansökan till ett universitet, sjukintyg, läkarintyg, försäkringsärenden, polisärenden, immigrationsärenden, vigselbevis, affärskontrakt, adoptioner och mycket annat. Det finns egentligen ingen ände på hur många olika ärenden det kan handla om. Man får helt enkelt vara beredd.

Vad är det en översättare gör

En professionell översättare översätter den text som du och motparten behöver ha översatt och därtill sätter den auktoriserade översättaren sitt sigill på översättningen tillsammans med kontaktuppgifter. Detta är som en liten notarisering kan man säga, många gånger behöver man också en formell notarisering men detta sker oftast endast i undantagsfall idag. Det finns nu ett avtal inom den EU som säger att alla länder ska godkänna varandras myndighetshandlingar.

Skriv et svar