Diverse

E-handeln ser ut att växa snabbt under 2020

Under 2020 går världen igenom en av de värsta kriser som skådats sedan andra världskriget tog slut. Den kris som säkert kommer att kallas coronakrisen slår mycket hårt mot alla verksamheter som agerar i den fysiska miljö som nu kommit att klassas som farlig. Distansering är ordet för dagen och allting som kan ske på distans är att föredra framför att träffa människor personligen.

Som en följd av detta upplever nu e-handeln ett sällan skådat uppsving, i alla fall så länge som människor fortfarande har pengar i sina plånböcker.

Tidigare artiklar om e-handel, som denna på di.se, har visat på att e-handeln fortfarande är i sin linda och det är en prognos som fortfarande gäller. Den så kallade coronakrisen ger än mer hävstång till det påståendet.

Internet mer robust marknadsplats än fysisk miljö

Under 2020 har det visat sig att internet är den robusta miljön som behövs för att skydda globaliseringen från kollaps. Att gå igenom denna kris utan internet förefaller otänkbart. Tack vare internet kan också väldigt många av de verksamheter som tidigare ägt rum i den fysiska miljön nu ersättas utan att det för den sakens skull förloras någon effektivitet. Det finns snarare anledning till att tro att effektiviteten ökar eftersom en massa dötid försvinner när man gör saker över internet istället för i den fysiska världen, som kräver resor och annat för att möten ska kunna komma till.

Ingen avmattning i sikte

När det gäller e-handeln så finns det, coronakris eller inte, ingen avmattning i sikte. Få personer tvekar nog på att all handel kommer att ske via internet någon gång i framtiden. Det man tvistar om är väl när all handel kommer att ha hamnat på internet. Coronakrisen har om inte annat flyttat det framtida datumet närmare i tiden. Vi kommer igenom krisen, hur ser världen ut då?

Skriv et svar