Diverse

Besiktning & ombesiktning

Att äga en bil har i över sjuttio år setts som något som tillhör ett vanligt liv i Sverige. För familjer blev åttiotalet det årtionde då vanliga familjer började äga två bilar.

Det är förstås mycket bekvämt att äga en bil, man har alltid ett transportmedel till hands när man behöver ge sig iväg på något ärende och det är mycket praktiskt att kunna lasta hela sitt baggage i bilen när man ska iväg på en längre resa.

Att äga en bil kostar dock en hel del pengar och det kostar också en hel del tid. Det finns en mängd regleringar som handlar om bilar och det finns även en hel del andra faktorer som tar tid och pengar i anspråk när man äger en bil. Den årliga besiktning & ombesiktning som kan komma med bilägande är bara en av de många sakerna man måste tänka på.

Vad är det som kostar tid och pengar när man äger bil?

Det är många olika kostnader som kommer med bilen och de flesta av dem gör också anspråk på ens tid.

Nedan listar vi några av de saker en bilägare behöver tänka på, agera på, och betala för:

  • Försäkring, det är lagkrav på att ha en bilförsäkring och de kan vara mycket dyra om bilen är ny, föraren ung och bilen registrerad i en storstad
  • Besiktning, beroende på bilens ålder måste den besiktigas årligen eller med ett par års intervall. Inför en besiktning är det bra att förbereda sig genom att göra en egen kontroll över saker som kanske inte fungerar som de ska. Själva besiktningen tar också tid och pengar i anspråk
  • Eventuell ombesiktning. Om man inte är förberedd inför besiktningen eller har otur och det upptäcks saker man inte känner till vid besiktningen så behöver man göra en ombesiktning. Detta tar helt säkert både tid och pengar i anspråk
  • Reparationer, med jämna mellanrum ska bilen kontrolleras. Detta är i alla fall något som bilproducenten insisterar på. Oavsett detta kommer bilen med stigande ålder kräva alltmer skötsel och underhåll. Att reparera en bil är dyrt och kan kosta väldigt mycket om man har otur
  • Bensin och diesel kostar väldigt mycket, särskilt om man kör väldigt mycket
  • Fordonsskatten måste betalas varje år.
  • Parkering kan vara dyrt om man bor i en storstad.
  • Avbetalning, räntor och värdeminskning är en del av bilägande

Skriv et svar